Binnen 24 uur een afspraak maken in

Alkmaar?

Bel: 06 814 510 32 

 

Klachten over JouwPsycholoog?

Wat als u een klacht heeft?

Heeft u een klacht over de behandeling, bespreek deze dan in eerste instantie met JouwPsycholoog.
Komt u er samen niet uit of heeft u een zodanige klacht dat u deze niet met JouwPsycholoog kunt of wilt bespreken, dan kunt u via het secretariaat contact opnemen met de klachtencommissie.

De klachtencommissie is het ‘voorportaal’. De klachtencommissie behandelt alleen heel kleine probleempjes en sluist de rest door naar de Klachtenfunctionaris. Deze kiest of voor mediation, of verwijst door naar de geschillencommissie of in ernstige zaken naar de Tuchtcommissie (TCZ).

Klik hier voor de tekst van het Klachtenreglement.

De leden van de NBVH zijn collectief aangesloten bij Geschillencommissie SCAG.

Voor meer informatie, klik hier.Contactgegevens

 

Kennemerstraatweg 11

1814 GA  Alkmaar


(06) 814 510 32