Binnen 24 uur een afspraak maken in

Alkmaar?

Bel: 06 814 510 32 

 

Algemene informatie bij chronische huidklachten

Psoriasis of atopisch eczeem

Het zit óók onder je huid!

Veel huidziekten zijn onvoorspelbaar. De symptomen kunnen verschijnen en verdwijnen en variëren van licht tot ernstig. Helaas kunnen zelfs milde vormen van huidziekten iemands mentale gezondheid zodanig beïnvloeden dat het een directe invloed heeft op het dagelijkse leven; activiteiten worden vermeden. Drukte en spanning kan de aandoening laten opvlammen, bijvoorbeeld voor belangrijke momenten als een huwelijk of een sollicitatiegesprek. 

Je bent niet de enige.
De psychosociale gevolgen van een chronische huidziekte kunnen je leven en die van je omgeving op verschillende manieren drastisch bepalen. Het feit dat er geen hoop op verbetering is en je geen enkele invloed (controle) hebt over omvang en verschijningsfrequentie van de huidklachten, maakt dat 75% van de mensen met een chronische huidaandoening last krijgt van o.a. stress, (sociale)angsten en depressies.

Citaat :´Zelfs als het zo warm is dat de mussen dood van het dak vallen trek ik mijn shirt niet uit.'

Heleen, 44 jaar

De manier waarop je met de huidziekte omgaat is bepalend.
Hoewel de klachten over het algemeen het zelfde zijn, kan er op individueel niveau grote verschillen bestaan wat betreft perceptie van de ziekte en de manier waarop met huidklachten en stress wordt omgegaan. Dit wordt in de psychologie copingstijl genoemd.

Bij emotiegerichte coping tracht men de emotionele respons op een stressvolle situatie onder controle te brengen door deze te vermijden (bv. moeilijkheden uit de weg gaan), door emotionele sociale steun te zoeken (bv. troost en begrip zoeken) en door expressie van emoties (bv. je ergernis laten blijken). Deze manier van coping is heel natuurlijk maar kan ervoor zorgen dat je volledig vast loopt en het gevoel van sociale isolatie ontstaat.
Bij probleemgerichte coping gebruik je middelen om stressvolle situaties aan te pakken of te veranderen (bv. een probleem als een uitdaging zien of een probleem van verschillende invalshoeken bekijken), ontwikkel je distractieve activiteiten (bv. door ontspanningsoefeningen), zoek je sociale steun om problemen te bespreken en ontwikkel je geruststellende gedachten.

Wat houden de behandelingen in.
Onze behandeling is erop gericht u te ondersteunen om de, voor u, juiste probleemgerichte copingstijl te ontwikkelen. Dat doen we in een kort maar effectief traject. Hierin wordt een actieve bijdrage gevraagd van u als cliënt. Middels Oplossingsgerichte Cognitieve Therapie en of hypnotherapie wordt er gezocht naar een concreet en haalbaar doel en worden uw (onbewuste) competenties aangesproken om dit doel te bereiken. Oplossingsgerichte Cognitieve therapie is een kortdurende psychotherapie en is volgens meerder (internationale) wetenschappelijke onderzoeken succesvol gebleken voor tal van psychosociale problemen.

Gemiddeld genomen duurt een behandeling 4-6 sessies, maar is uiteraard per persoon afhankelijk van de situatie en de ervaren problematiek.

Contactgegevens

 

Kennemerstraatweg 11

1814 GA  Alkmaar


(06) 814 510 32