Binnen 24 uur een afspraak maken in

Alkmaar?

Bel: 06 814 510 32 

 

Algemene informatie voor Huisartsen

Ongeveer 75% van de mensen met psoriasis of atopisch eczeem heeft last van stress, (sociale)angsten en depressies.

Bij de behandeling van een chronische huidziekte ligt het accent vooral bij de fysieke symptomen en in mindere mate bij de psychosociale klachten.

Terwijl maar liefst 75% van de patiënten met huidklachten klaagt over een verminderde kwaliteit. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat op zijn minst 30% van de patiënten met huidklachten last heeft van angst -en of stemmings klachten en deze groep loopt een groot risico op het krijgen van psychiatrische aandoeningen.

Praktijk voor Psychodermatologie 'Onderdehuid' Alkmaar is in Nederland een unieke eerstelijns psychologenpraktijk die zich specifiek bezighoudt met de psychosociale gevolgen van huidklachten zoals depressie, angst, stress (burnout), sociaalfobische problematiek en andere mentale klachten gerelateerd aan huidklachten.

Citaat: 'Ik moet morgen solliciteren maar ik maak natuurlijk geen schijn van kans.'

Henk, 28 jaar

De behandelmethode.

Door middel van kortdurende Oplossingsgerichte Cognitieve Therapie en Hypnotherapie krijgen cliënten weer de regie over hun leven terug. Oplossingsgerichte therapie is een evidence based therapievorm waarin de cliënt zich gaat focussen op wat hij wil. De cliënt focust zich op het doel, wat wil hij bereiken i.p.v. het probleem. In deze therapievorm worden de competenties van de cliënt aangesproken, wat gaat er goed en hoe kunnen we dat verder uitbouwen. Doormiddel van gesprekstechnieken en huiswerk opdrachten wordt de cliënt uitgedaagd actie te ondernemen. Daarnaast wordt er dmv Hypnotherapie gewerkt aan de onbewuste motieven die een mede bepalende invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van leven.

Uitgangspunt in de behandeling is de problematiek zoals die op dat moment bestaat. Met andere woorden, de focus van de behandeling is op het hier-en-nu, waarbij het verleden slechts op indicatie betrokken wordt en gebruikt wordt om succeservaringen aan te halen.

Géén wachtlijst.
Aangemelde cliënten worden binnen 5 werkdagen uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens de intake wordt in samenspraak een behandelvoorstel geformuleerd waarin de client zijn voornaamste doel(en) aangeeft. De behandeling begint bij voorkeur direct aansluitend.

Duur en vergoeding van de behandeling.
Gemiddeld genomen duurt een behandeling in de praktijk 4-6 sessies en wordt de cliënt verzocht om na 3 tot 4 maanden contact op te nemen met de psycholoog, om e.a. door te spreken en te kijken of vervolgsessies noodzakelijk zijn. De behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars voor een deel vergoed.

Drs. Marco Timmerman
Psycholoog bij Praktijk voor o.a. de Psychodermatologie “Onderdehuid”.

Contactgegevens

 

Kennemerstraatweg 11

1814 GA  Alkmaar


(06) 814 510 32