Binnen 24 uur een afspraak maken

met ervaren mannelijke Psycholoog?

Bel: 06 814 510 32

 

 

Lid NBVH

EMDR

Wat is Eye Movement and Desensitisatie Reprocessing?
EMDR is een behandelmethode om traumatisch ervaringen te verwerken. Dit kan een opstapeling van kleine trauma's zijn (stressmomenten) zoals bij chronische ziekten of pesten, maar ook door een traumatische gebeurtenis zoals geweld, misbruik, ernstige ziekte of overlijden van een dierbare

Het effect van deze behandeling wordt onderzocht bij chronische pijn, jeuk, een negatief zelfbeeld en angsten. EMDR is een hulpmiddel dat wordt ingezet ter ondersteuning van een behandelplan.
Hoe het precies komt dat deze vorm van therapie effect heeft is nog onduidelijk. De huidige theorie hieromtrent vertelt ons dat door een traumatische gebeurtenis bepaalde emotie(s) is/zijn komen vast te zitten in de hersenenhelften. Mogelijk doordat synapsen (die zorgen voor verbinding met de neuronen) in de informatie niet meer goed kunnen doorgeven. Door het heen en weer bewegen van de vinger, wordt de linker en de rechter hersenhelft kort gestimuleerd. Hierdoor ontstaat er mogelijk een soort van RESET of herstart in de hersenen. Hierdoor kunnen vastgelopen emoties weer worden verwerkt en zal de informatie weer doorgang kunnen vinden. Met andere woorden het proces kan weer zijn normale doorgang vinden.

drs. Marco Timmerman
Psycholoog | Hypnotherapeut

Specialisaties

Contactgegevens

Psychologenpraktijk Onderdehuid
drs. M.A. Timmerman
Kennemerstraatweg 11
1814 GA Alkmaar
(06) 814 510 32