Binnen 24 uur een afspraak maken in

Alkmaar?

Bel: 06 814 510 32 

 

Hypnotherapie

Hypnotherapie een klinisch hulpmiddel
De interesse voor hypnotherapie is in de laatste jaren sterk toegenomen. Dit komt omdat er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning is voor een behandeling met klinische hypnose. Inmiddels is er erkenning voor de behandeling van Prikkelbaar Darm Syndroom via hypnotherapie, maar ook in de dermatologie worden zeer goede resultaten bereikt. Middels onderzoekt wordt het steeds duidelijker wat het effect van hypnose is. Zowel negatieve gedachten (zoals bij depressieve klachten) als auto-imuunziekten (huidklachten en andere somatische klachten) kunnen dmv hypnotherapie worden behandeld.

Het negatieve beeld, dat het begrip 'hypnose' met name door de bekende toneelhypnose heeft gekregen, is langzaam aan het verdwijnen. De therapie is cliëntgericht: de therapeut legt alleen een kader aan, waarbij de cliënt zijn eigen oplossing zoekt en eigen hulpbronnen of competenties aanboord.

Wat is hypnose en hypnotherapie?
De definitie van Araoz over hypnose luidt: "Hypnose is een toestand waarin je jezelf zover laat gaan in een doelgerichte dagdroom, dat je jezelf losmaakt van je uitwendige omgeving en opgaat in je innerlijke werkelijkheid."

Wat maakt hypnotherapie zo effectief?
In een gesprek wordt het proces vaak nog gecontroleerd door het denken. Nu juist de (negatieve) gedachten of verkeerd aangeleerde strategieën kunnen dit proces belemmeren. Men spreekt dan van weerstand, op het moment dat je in trance gaat, veranderd je bewustzijn hierdoor sta je meer open en verdwijnen de meeste belemmeringen of blokkades. Doordat het denken losgekoppeld wordt van het gevoel, kunnen emoties losgelaten worden en nieuwe inzichten ontstaan.

Verwerking van heftige emoties
Gedachten gaan altijd vooraf aan emoties of gevoelens, ook negatieve gedachten of piekeren geven mensen het gevoel controle te hebben. Dit is echter niet het geval. Het geeft echter een vals gevoel van controle, want het wordt meestal snel gevolgd door angst of paniekaanvallen.

Het denken controleert en zet zowel intuïtie als emoties uit. Door de strategisch ontwikkelde controle of het even wegvallen van de controle kunnen er ernstige problemen ontstaan. Door de strategische ontwikkelde controle is de cliënt zijn eigenheid kwijtgeraakt. En door het eventueel wegvallen van de controle raakt het gevoel overstelpt door emoties en kan de cliënt de werkelijkheid niet meer als reëel ervaren.

Gebeurtenissen in de jeugd hoeven op zichzelf niet altijd voor een trauma en irrationele overtuigingen te zorgen. Hoe hiermee omgegaan is ( coping) bepaalt vooral of het trauma zich ontwikkelt en vastzet. Het verlies van een belangrijke betrokkene, een echtscheiding of pesten op school hoeven op zich geen jeugdtrauma's te geven. Het gaat er vooral om hoe hiermee is omgegaan. De opeenstapeling van diverse nare gebeurtenissen zorgt ervoor dat een trauma zich kan nestelen.

Op het moment dat emoties bewust gemaakt worden, kan verwerking plaatsvinden. Zolang deze emoties onbewust blijven, blokkeren deze een goede identiteitsontwikkeling, een ontwikkeling waarbij gevoelens kunnen ontstaan “er te mogen zijn” en “de moeite waard te zijn”. Immers, dit is het waar het steeds om gaat. De moeite waard te zijn en het gevoel kunnen volgen, zodat de kwaliteit van leven gewaarborgd is.

drs. Marco Timmerman

Psycholoog | Hypnotherapeut

Contactgegevens

 

Kennemerstraatweg 11

1814 GA  Alkmaar


(06) 814 510 32