Binnen 24 uur een afspraak maken in

Alkmaar?

Bel: 06 814 510 32 

 

Oplossingsgerichte Cognitieve Therapie

Wat is Oplossingsgerichte cognitieve Therapie?
Oplossingsgerichte cognitieve therapie is gericht op het benutten van je sterke kanten en hulpbronnen. En gaat er vanuit dat elke persoon beschikt over kerncompetenties, bewuste of onbewuste vermogens die aangesproken kunnen worden. Samen met JouwPsycholoog wordt onderzocht welke vaardigheden je al in huis hebt om je huidige problemen aan te pakken.

De oplossingsgerichte therapie is een manier van werken die gericht is op het versterken van de autonomie, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de oplossing in plaats van naar het probleem. De Psycholoog stimuleert de cliënt om zich een toekomst voor te stellen waarin het probleem zich oplost.

Het uitgangspunt is dat het niet altijd nodig is om inzicht te hebben in het ontstaan van problemen om deze te kunnen oplossen. De nadruk van de behandeling ligt daarom op het vinden van oplossingen. Jij bent de Expert. Voor de Psycholoog is jouw referentiekader bepalend voor de manier waarop oplossingen worden vormgegeven.

Door oplossingsgerichte vragen te stellen kijkt hij over je schouder mee en word je uitgenodigd om je doel te bepalen en de mogelijke oplossingen zo breed mogelijk te verkennen.

Oplossingsgerichte cognitieve therapie is kortdurend en resultaatgericht.
Over het algemeen duurt oplossingsgerichte therapie kort, hoewel het aantal sessies niet vaststaat. In het eerste gesprek met JouwPsycholoog formuleer je Jouw doel. Bij voorkeur gebeurt dit in positieve, concrete en haalbare gedragstermen.
JouwPsycholoog helpt je om inzicht te krijgen in wat er in de plaats van het probleem moet komen. Een hulpmiddel hierbij kan de wondervraag zijn. Die luidt: ‘Stel dat er vannacht, terwijl u slaapt, een wonder gebeurt. Het wonder is dat de problemen, waarvoor u hier zit, zijn opgelost. Wat zou morgenochtend het eerste zijn waaraan u merkt dat het wonder gebeurd is?’

De oplossingsgerichte cognitieve therapie gaat ervan uit dat er vrijwel altijd uitzonderingen zijn op het optreden van het probleem. Dat zijn situaties waarin het probleem zich niet voordoet terwijl dat wel verwacht wordt. Het is aan de JouwPsycholoog om de uitzonderingen te benadrukken, omdat die aanknopingspunten voor de oplossing bieden. Een vraag die JouwPsycholoog kan stellen, is: ‘Wanneer zijn er momenten waarop het probleem er niet of minder is, en wat doet u op die momenten anders dan anders?’ JouwPsycholoog stelt vragen over de uitzonderingen, het liefst tot in detail. Hierbij benadrukt hij jouw aandeel in de oplossing en geeft hij complimenten voor wat er goed gaat.

Ook kenmerkend voor de oplossingsgerichte therapie zijn schaalvragen en competentievragen. Er wordt gevraagd in hoeverre je meent dat het doel al bereikt is op een schaal van 1 tot 10. Als je een 10 geeft, is je doel bereikt. Een 0 geeft het ergste moment aan dat je kent. JouwPsycholoog kan hierop doorvragen met vragen als: ‘Hoe lukt het u om (al) op dat cijfer te zitten?’ of ‘Hoe zou één cijfer hoger eruit zien? Wat zou u dan anders doen?’

drs. Marco Timmerman
Psycholoog | Hypnotherapeut

Contactgegevens

 

Kennemerstraatweg 11

1814 GA  Alkmaar


(06) 814 510 32